Virkeplan

VIRKEPLAN FOR NBFS SPESIALGRUPPE FOR REFERANSE OG FJERNLÅNSVIRKSOMHET PERIODEN 2014-2016

1. Følge arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån/lånerinitiert innlån og komme med innspill.

2. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- og høgskolesektoren og i folke- og skolebiblioteksektoren.

3. Arrangere årlige møter med tema fra gruppens interesseområder.

4. Bidra til et godt samarbeidsklima mellom alle deler av biblioteksektoren.

5. Arbeide for å muliggjøre formidling av digitale lån.

6. Arbeide for å øke kunnskap om forskrifter til Åndsverksloven.

7. Delta og medvirke på aktuelle/relevante konferanser og seminarer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

8. Dele ut reisestipend til medlemmer for å delta på aktuelle konferanser og seminarer.