Virkeplan

Virkeplan 2018-2020

  1. Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån.
  2. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- og høgskolesektoren og i folke- og skolebiblioteksektoren. Støtte aktuelle aktører i arbeidet med å gjøre norsk forskning åpent tilgjengelig (Open Access).
  3. Følge og delta i arbeidet som gjøres i tilknytning til Biblioteksøk, særlig med fokus på fjernlånstrafikk og dokumentflyt.
  4. Arrangere møter med tema fra gruppens interesseområder.
  5. Arbeide for å muliggjøre formidling av digitale lån.
  6. Delta og medvirke på aktuelle/relevante konferanser og seminarer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.
  7. Dele ut reisestipend til medlemmer for å delta på aktuelle konferanser og seminarer.
  8. Arbeide for økt fokus på referansearbeid

08.03.18 – Styret