Referat fra styremøte mandag 31. oktober 2016 i Oslo

Dato: 31. oktober 2016 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Solveig Wikstrøm, Paulo Bairos, Anita Bunes Asbjørn Risan, BIBSYS Svein Arne Tinnesand, NB Saker: 1) Oria, NCIP, nye Oria – besøk av Asbjørn Risan, BIBSYS Testing med Micromarc gjennomføres i disse dager. Testing med Bibliofil nært forestående. Hvis testing … Fortsett å lese Referat fra styremøte mandag 31. oktober 2016 i Oslo

Referat fra styremøte torsdag 15. september 2016 i Oslo

Dato: 15. september 2016 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Solveig Wikstrøm, Paulo Bairos, Anita Bunes Saker: 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte Ingen bemerkninger 2. NORDILL 2016 – Stipend og deltakelse Fjernlånsgruppa har lyst ut stipend. Kun èn søknad innkommet. Stipend på kr 5000,- tildelt Leon Bang-Hetlevik … Fortsett å lese Referat fra styremøte torsdag 15. september 2016 i Oslo

Referat fra styremøte mandag 9. mai 2016 i Oslo

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I NBF FJERNLÅN OG REFERANSE Dato: 9. mai 2016 Sted: AFKs lokaler i Galleri Oslo Til stede: Cathrine Undhjem, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Glenn Karlsen Bjerkenes, Solveig Wickstrøm, Paulo Bairos Saker: 1. Gjennomgang av referat fra årsmøte Presentasjon av styret og gjennomgang av arbeidsoppgaver. 2. Konstituering av styret Leder: Glenn Karlsen … Fortsett å lese Referat fra styremøte mandag 9. mai 2016 i Oslo

«We know what we are, but know not what we may be»

PPer fra seminaret til fjernlånsgruppa i Tromsø 10.mars 2016 I 2015 ble Bibsys erstattet av Alma, og Bibsys Ask med Oria. Håndteringen av fjernlånsbestillinger ble forandret. Vi vil snakke om forventningene, løsningene og utfordringene. Vi ønsker flyt i fjernlånsmeldinger mellom biblioteksystemene. Nasjonalbiblioteket, et folkebibliotek og et høgskolebibliotek deler sine erfaringer. Digitalt fjernlån er et problemområde … Fortsett å lese «We know what we are, but know not what we may be»

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Torsdag 10. mars 2016 kl. 17.30-18.30 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 8 frammøtte til og med sak 5, deretter 9 frammøtte. DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Møteleder: Cathrine Undhjem og referent: Ellen Hermanrud 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent 3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 ble tatt til etter retning 5. … Fortsett å lese Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Vedtekter for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Styrets forslag til vedtekter for spesialgruppa § 1 Formål Norsk Bibliotekforenings fjernlånsgruppe skal arbeide med aspekter knyttet til fjernlånsvirksomhet. Vi skal ta initiativ til kontakt og samarbeid med aktuelle parter innenfor områder som fjernlånssamarbeid, transport, retningslinjer for fjernlån, lån av digitale ressurser, opphavsrett og kommunikasjon mellom ulike systemer. Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk … Fortsett å lese Vedtekter for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Virkeplan for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Virkeplan 2016-2018 1. Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån/lånerinitiert innlån. Dette gjelder blant annet samarbeidsløsning mellom biblioteksektorene (Alma/Oria/ NCIP). 2. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- … Fortsett å lese Virkeplan for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Rammebudsjett NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Økonomien i spesialgruppen er god med noe egenkapital. Inntekter Kontingent 2016 og 2017: 50 000 Rammetilskudd NBF 2016 og 2017: 15 000 Aktivitetstilskudd NBF 2016 og 2017: 20 000 Renter: 300 Til sammen: 85 300 Utgifter Styremøter: 22 000 Kurs/seminarer: 50 000 Stipender: 10 000 Gebyrer: 300 Diverse (gaver etc.): 3 000 Til sammen: 85 … Fortsett å lese Rammebudsjett NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2014-2016

Beretning for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse og fjernlånsvirksomhet, mars 2014- februar 2016 1. Styrets sammensetning: Cathrine Undhjem (Fylkesbiblioteket i Akershus), leder og kasserer Ellen Hermanrud (Høgskolen i Telemark), sekretær og webansvarlig Helen Sakrihei (NB/Depotbiblioteket), styremedlem Hans Henrik Olsen (Universitetsbiblioteket i Oslo, HUMSAM), styremedlem Merete Greve Løberg (Bergen offentlige bibliotek), vara Revisorer: Inger Lise Andersen … Fortsett å lese Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2014-2016

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Torsdag 10. mars 2016 kl. 17.30-18.30 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø Møterom: Fergeleie DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 5. Revidert regnskap for 2014 … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte