Regnskap 2018-20

Regnskap  NBF fjernlån og referanse Regnskap 2018 og 2019 2019 2018 Resultatregnskap Inntekter Kontingent 26100,00 16900,00 Tilskudd NBF grunn 7140,00 7140,00 Tilskudd NBF aktivitet Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter 33240,00 24040,00 Utgifter Lønn/honorar Utgifter styremøter 15741,00 8053,00 Utgifter årsmøte 1897,00 946,55 Møte andre reiser (org.møte m.m.) 500,00 Konferanse/seminar/paneldebatt Medlemsarrangement Reiser annet 234,00 8744,17 Stipend/støtte … Fortsett å lese Regnskap 2018-20

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022 Bente Storvestre (Universitetsbiblioteket i Tromsø). Ellen Berg Larsen (Tromsø bibliotek). Eva Gjuvsland (Bergen Offentlige Bibliotek). Helén Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket). Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek). Hege Solli (vara) (Lyngdal bibliotek). Kirsten Fausa Storvik (vara) (Universitetsbiblioteket i Bergen).

Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Virkeplan for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån. Følge utviklingen og arbeide for alle borgeres tilgang til dokumenter uavhengig av publiseringsform. Følge med på, og delta i, arbeidet som gjøres i ulike nasjonale bibliotekløsninger (eksempelvis Biblioteksøk og Oria) særlig … Fortsett å lese Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Inntekter Kr Kontingent 50 000 Grunntilskudd NBF 15 000 Aktivitetstilskudd 14 000 Renter 50 Sum 79 050   Utgifter Styremøter 40 000 Kurs / seminarer 27 000 Stipender 10 000 Gebyrer 1 000 Diverse 1 050 Sum 79 050

Beretning til årsmøtet 2018-2020

Beretning til årsmøtet for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse Styrets sammensetning: Beate Høiby, bibliotekar ved Elverum bibliotek, leder. Kirsten Fausa Storvik, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, sekretær. Tanmayo Olsen, bibliotekar ved Troms fylkesbibliotek, webansvarlig. Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Depotbiblioteket, styremedlem mars – juni 2018 – kasserer resten av perioden. Siv Holt, avdelingsleder ved … Fortsett å lese Beretning til årsmøtet 2018-2020

Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 20.mai 2020 kl 13.30 – 15.00. Møtet gjennomføres på konferanseplattformen Zoom. URL som skal brukes til møtet:  https://us02web.zoom.us/j/84643074346. Hvis du allerede har lastet ned Zoom, er møtets id 84643074346. Logg deg gjerne på ca 15-10 minutter før slik at eventuelle problemer kan løses før møtet starter. FORELØPIG DAGSORDEN: Konstituering av årsmøtet – … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Referat 5. Styremøte NBF Fjernlån og Referanse, Oslo 22.10.2019

  Referat styremøte NBF Fjernlån og referanse Dato: 22.10.2019 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo. Tid: 11:00 – 15:00 Til stede: Siv Holt, Beate Høiby, Helén Sakrihei, Tanmayo Olsen, Kirsten Fausa Storvik (referent), Britt Sanne (kun sak 1). 1 Britt Sanne forteller om prosjektet Morgendagens veileder. Prosjektet er et samarbeid mellom Tønsberg og Færder bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal … Fortsett å lese Referat 5. Styremøte NBF Fjernlån og Referanse, Oslo 22.10.2019

Referat 4.styremøte NBF fjernlån og referanse, Oslo 29.03.2019

Referat styremøteNBF Fjernlån og referanseDato: 29.03.2019Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo.Tid: 11:00 – 15:00 Tilstede: Beate Høiby, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Siv Holt og Kirsten Fausa Storvik (referent). 1 Orientering fra leder Aktivitetsstøtte: Vi har fått aktivitetsstøtte på 2000,-. Vi søkte om 7000,- i støtte til en vervekampanje, men NBF sentralt hadde allerede iverksatt en egen kampanje. Dette … Fortsett å lese Referat 4.styremøte NBF fjernlån og referanse, Oslo 29.03.2019

Referat styremøte NBF fjernlån og referanse mandag 12.11.2018

Referat styremøte (3) NBF fjernlån og referanse Tid: Mandag 12.11.2018 kl. 10:00-11:00 på Skype og telefon. Deltakere: Beate Høiby, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Eva Sauvage, Siv Holt (fra 10:22) og Kirsten Fausa Storvik (referent). 1 Orientering fra leder 1.1 Rapport fra NordILL Konferansen ble avholdt i Umeå 10.-12.oktober. I denne forbindelse har Beate skrevet en … Fortsett å lese Referat styremøte NBF fjernlån og referanse mandag 12.11.2018

Referat styremøte NBF fjernlån og referanse, fredag 14.09.2018

Referat styremøte NBF fjernlån og referanse Tid: Fredag 14.09.2018 11:00-15:00 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo. Til stede: Beate Høiby, Tanmayo Olsen (skype/tlf), Helén Sakrihei og Kirsten Fausa Storvik (referent). Tor Arne Dahl ankom møtet ca 12:00. 1. Orientering fra leder Beate ønsker velkommen og informerer om at Tor Arne Dahl kommer kl 12. Vi ble enig om … Fortsett å lese Referat styremøte NBF fjernlån og referanse, fredag 14.09.2018