Arkiv: Årsmøtepapirer

Regnskap 2018-20

Regnskap  NBF fjernlån og referanse Regnskap 2018 og 2019 2019 2018 Resultatregnskap Inntekter Kontingent 26100,00 16900,00 Tilskudd NBF grunn 7140,00 7140,00 Tilskudd NBF aktivitet Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter 33240,00 24040,00 Utgifter Lønn/honorar Utgifter styremøter 15741,00 8053,00 Utgifter årsmøte 1897,00 946,55 Møte andre reiser (org.møte m.m.) 500,00 Konferanse/seminar/paneldebatt Medlemsarrangement Reiser annet 234,00 8744,17 Stipend/støtte … Fortsett å lese Regnskap 2018-20

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022 Bente Storvestre (Universitetsbiblioteket i Tromsø). Ellen Berg Larsen (Tromsø bibliotek). Eva Gjuvsland (Bergen Offentlige Bibliotek). Helén Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket). Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek). Hege Solli (vara) (Lyngdal bibliotek). Kirsten Fausa Storvik (vara) (Universitetsbiblioteket i Bergen).

Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Virkeplan for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån. Følge utviklingen og arbeide for alle borgeres tilgang til dokumenter uavhengig av publiseringsform. Følge med på, og delta i, arbeidet som gjøres i ulike nasjonale bibliotekløsninger (eksempelvis Biblioteksøk og Oria) særlig … Fortsett å lese Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Inntekter Kr Kontingent 50 000 Grunntilskudd NBF 15 000 Aktivitetstilskudd 14 000 Renter 50 Sum 79 050   Utgifter Styremøter 40 000 Kurs / seminarer 27 000 Stipender 10 000 Gebyrer 1 000 Diverse 1 050 Sum 79 050

Beretning til årsmøtet 2018-2020

Beretning til årsmøtet for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse Styrets sammensetning: Beate Høiby, bibliotekar ved Elverum bibliotek, leder. Kirsten Fausa Storvik, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, sekretær. Tanmayo Olsen, bibliotekar ved Troms fylkesbibliotek, webansvarlig. Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Depotbiblioteket, styremedlem mars – juni 2018 – kasserer resten av perioden. Siv Holt, avdelingsleder ved … Fortsett å lese Beretning til årsmøtet 2018-2020

Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 20.mai 2020 kl 13.30 – 15.00. Møtet gjennomføres på konferanseplattformen Zoom. URL som skal brukes til møtet:  https://us02web.zoom.us/j/84643074346. Hvis du allerede har lastet ned Zoom, er møtets id 84643074346. Logg deg gjerne på ca 15-10 minutter før slik at eventuelle problemer kan løses før møtet starter. FORELØPIG DAGSORDEN: Konstituering av årsmøtet – … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Torsdag 15. mars kl. 17.30 – 18.30 7 frammøte Dagsorden: Konstituering av årsmøtet: Møteleder: Glenn Karlsen Bjerkenes og referent: Helén Sakrihei Innkalling og dagsorden ble godkjent. Styrets beretning for perioden mars 2016 – februar 2018 ble tatt til etterretning. Regnskap for 2016 og 2017 … Fortsett å lese Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Virkeplan 2018-2020

Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- og høgskolesektoren og i folke- og skolebiblioteksektoren. Støtte aktuelle aktører i arbeidet med å … Fortsett å lese Virkeplan 2018-2020

Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

1. Styrets sammensetning: Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes (Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket), leder Anita Bunes (Nord-Odal Bibliotek), sekretær Helen Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket), styremedlem Paulo Bairos (Sørum Bibliotek), kasserer Tanmayo Olsen (Troms Fylkesbibliotek), webansvarlig Solveig Wikstrøm (CRIStin), styremedlem fra mars 2016 til mai 2017) Revisorer: Inger Lise Andersen og Jan Tore Dahl (Deichmanske bibliotek) Valgkomite: Berit Borgen … Fortsett å lese Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

  Torsdag 15. mars 2018 kl. 17.30-18.30 på Scandic Park Hotel, Sandefjord Møterom: Rosshavet DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets beretning mars 2016 – februar 2018 5. Revidert regnskap for 2016 og 2017 6. Budsjett for perioden 2018-2020 7. Forslag til virkeplan … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse