Arkiv: Årsmøtepapirer

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Torsdag 15. mars kl. 17.30 – 18.30 7 frammøte Dagsorden: Konstituering av årsmøtet: Møteleder: Glenn Karlsen Bjerkenes og referent: Helén Sakrihei Innkalling og dagsorden ble godkjent. Styrets beretning for perioden mars 2016 – februar 2018 ble tatt til etterretning. Regnskap for 2016 og 2017 … Fortsett å lese Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Virkeplan 2018-2020

Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- og høgskolesektoren og i folke- og skolebiblioteksektoren. Støtte aktuelle aktører i arbeidet med å … Fortsett å lese Virkeplan 2018-2020

Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

1. Styrets sammensetning: Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes (Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket), leder Anita Bunes (Nord-Odal Bibliotek), sekretær Helen Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket), styremedlem Paulo Bairos (Sørum Bibliotek), kasserer Tanmayo Olsen (Troms Fylkesbibliotek), webansvarlig Solveig Wikstrøm (CRIStin), styremedlem fra mars 2016 til mai 2017) Revisorer: Inger Lise Andersen og Jan Tore Dahl (Deichmanske bibliotek) Valgkomite: Berit Borgen … Fortsett å lese Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

  Torsdag 15. mars 2018 kl. 17.30-18.30 på Scandic Park Hotel, Sandefjord Møterom: Rosshavet DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets beretning mars 2016 – februar 2018 5. Revidert regnskap for 2016 og 2017 6. Budsjett for perioden 2018-2020 7. Forslag til virkeplan … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Torsdag 10. mars 2016 kl. 17.30-18.30 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 8 frammøtte til og med sak 5, deretter 9 frammøtte. DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Møteleder: Cathrine Undhjem og referent: Ellen Hermanrud 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent 3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 ble tatt til etter retning 5. … Fortsett å lese Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Vedtekter for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Styrets forslag til vedtekter for spesialgruppa § 1 Formål Norsk Bibliotekforenings fjernlånsgruppe skal arbeide med aspekter knyttet til fjernlånsvirksomhet. Vi skal ta initiativ til kontakt og samarbeid med aktuelle parter innenfor områder som fjernlånssamarbeid, transport, retningslinjer for fjernlån, lån av digitale ressurser, opphavsrett og kommunikasjon mellom ulike systemer. Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk … Fortsett å lese Vedtekter for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Virkeplan for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Virkeplan 2016-2018 1. Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån/lånerinitiert innlån. Dette gjelder blant annet samarbeidsløsning mellom biblioteksektorene (Alma/Oria/ NCIP). 2. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- … Fortsett å lese Virkeplan for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Rammebudsjett NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Økonomien i spesialgruppen er god med noe egenkapital. Inntekter Kontingent 2016 og 2017: 50 000 Rammetilskudd NBF 2016 og 2017: 15 000 Aktivitetstilskudd NBF 2016 og 2017: 20 000 Renter: 300 Til sammen: 85 300 Utgifter Styremøter: 22 000 Kurs/seminarer: 50 000 Stipender: 10 000 Gebyrer: 300 Diverse (gaver etc.): 3 000 Til sammen: 85 … Fortsett å lese Rammebudsjett NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2014-2016

Beretning for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse og fjernlånsvirksomhet, mars 2014- februar 2016 1. Styrets sammensetning: Cathrine Undhjem (Fylkesbiblioteket i Akershus), leder og kasserer Ellen Hermanrud (Høgskolen i Telemark), sekretær og webansvarlig Helen Sakrihei (NB/Depotbiblioteket), styremedlem Hans Henrik Olsen (Universitetsbiblioteket i Oslo, HUMSAM), styremedlem Merete Greve Løberg (Bergen offentlige bibliotek), vara Revisorer: Inger Lise Andersen … Fortsett å lese Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2014-2016

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Torsdag 10. mars 2016 kl. 17.30-18.30 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø Møterom: Fergeleie DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 5. Revidert regnskap for 2014 … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte