We know what we are, but know not what we may be

Dato: 10.03.2016
Tidspunkt: 15.45 - 17.00
Sted: Bibliotekmøte i Tromsø, Clarion Hotel The Edge, Sal 1

I 2015 ble Bibsys erstattet av Alma, og Bibsys Ask med Oria. Håndteringen av fjernlånsbestillinger ble forandret. Vi vil snakke om forventningene, løsningene og utfordringene. Vi ønsker flyt i fjernlånsmeldinger mellom biblioteksystemene. Nasjonalbiblioteket, et folkebibliotek og et høgskolebibliotek deler sine erfaringer.

Digitalt fjernlån er et problemområde vi ikke blir ferdige med i bibliotekene. Ser fremtiden for digitalt fjernlån lys, beige eller svart ut? Mulighetene påvirkes av copyrighthensyn og konsortieavtaler, og vi vil se på samarbeid i de ulike delene av biblioteksektoren. Bibliotekene skal hjelpe brukerne sine på best mulig måte, og må derfor kunne utnytte mulighetene som finnes uten å være redde for å gjøre feil, og utnytte hverandres digitale ressurser.

Innlegg fra styret i spesialgruppa: Anita Bunes, Ellen Hermarud, Helen Sakrihei, Cathrine Undhjem