Fjernlån 2015 – dagskonferanse 2.10. i Oslo

Dato: 02.10.2015 - 02.10.2015
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo
Pris: kr 750,- (medl NBF), kr 800,- (ikke-medl)

Invitasjon til dagskonferanse 2. oktober 2015:

Fjernlån 2015

Fjernlån er et tema bibliotekene stadig diskuterer.
Flere husker sikkert fjernlånskonferansen i 2012 i Lillestrøm.
Og noen av dere deltok på 11th Nordic ILL i fjor i Oslo.

Spesialgruppa for referanse og fjernlån er klare
for en ny konferanse med fjernlån som tema.
Dagskonferanse fredag 2. oktober 2015 på Thon Hotell Opera i Oslo.

Pris: Medlemmer av NBF, kr 750,- (Institusjons/personlig medl.)
Pris: Ikke medlem av NBF, kr 800,-
Påmeldingsfrist: Fredag 28.august 2015
Påmelding: HER
PROGRAM KOMMER!

Hvis du har spørsmål angående konferansen, ta kontakt med Cathrine Undhjem.
(Vi har reservert noen få rom på Thon Hotell Opera torsdag 1.10., kr 1645,-,
send Cathrine epost om du ønsker rom på hotellet.)
Vel møtt i Oslo til fjernlånsdag fredag 2. oktober.

Vennlig hilsen
Cathrine Undhjem
NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

cathrine.undhjem@afk.no
Telefon jobb: 64840865, Mobil: 98086650