Årsmøte 10. mars 2016 i Tromsø

Dato: 10.03.2016
Tidspunkt: 17.30 - 18.30
Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø, Møterom: Fergeleie

Innkalling til årsmøte
Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

DAGSORDEN:
1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016
5. Revidert regnskap for 2014 og 2015
6. Budsjett for perioden 2016-2018
7. Forslag til virkeplan for perioden 2016 – 2018
8. Forslag til mønstervedtekter for spesialgruppa
9. Forslag fra styret til navneendring av spesialgruppa
10. Innkomne saker (frist for innsending 01.03. 2016 til cathrine.undhjem@akershus-fk.no)
11. Valg
12. Eventuelt

Oslo, 10. februar 2016
Cathrine Undhjem
leder, NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet.
Sakspapirer legges ut fortløpende på Spesialgruppas hjemmeside: http://referanse.norskbibliotekforening.no/