Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Virkeplan for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022

Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån.

  1. Følge utviklingen og arbeide for alle borgeres tilgang til dokumenter uavhengig av publiseringsform.
  2. Følge med på, og delta i, arbeidet som gjøres i ulike nasjonale bibliotekløsninger (eksempelvis Biblioteksøk og Oria) særlig i tilknytning til fjernlånstrafikk og dokumentflyt.
  3. Arbeide for økt fokus på referanse- og veiledningstjenester.
  4. Arrangere møter med tema fra gruppens interesseområder.
  5. Delta og medvirke på aktuelle/relevante konferanser og seminarer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.
  6. Dele ut reisestipend til medlemmer for å delta på aktuelle/relevante konferanser og seminarer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

10.02.20 – Styret