Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022

Bente Storvestre (Universitetsbiblioteket i Tromsø).
Ellen Berg Larsen (Tromsø bibliotek).
Eva Gjuvsland (Bergen Offentlige Bibliotek).
Helén Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket).
Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek).

Hege Solli (vara) (Lyngdal bibliotek).
Kirsten Fausa Storvik (vara) (Universitetsbiblioteket i Bergen).