Rammebudsjett for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse

2020-2022

Inntekter Kr
Kontingent 50 000
Grunntilskudd NBF 15 000
Aktivitetstilskudd 14 000
Renter 50
Sum 79 050

 

Utgifter
Styremøter 40 000
Kurs / seminarer 27 000
Stipender 10 000
Gebyrer 1 000
Diverse 1 050
Sum 79 050