Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 20.mai 2020 kl 13.30 – 15.00. Møtet gjennomføres på konferanseplattformen Zoom.
URL som skal brukes til møtet:  https://us02web.zoom.us/j/84643074346.
Hvis du allerede har lastet ned Zoom, er møtets id 84643074346.

Logg deg gjerne på ca 15-10 minutter før slik at eventuelle problemer kan løses før møtet starter.

FORELØPIG DAGSORDEN:

  1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Styrets beretning mars 2018 – februar 2020.
  4. Revidert regnskap for mars 2018 – februar 2020.
  5. Budsjett for perioden 2020-2022.
  6. Forslag til virkeplan for perioden 2020 – 2022.
  7. Innkomne saker. Frist for innsending er torsdag 12. mars 2020. Send til kontaktnbffjernlan@gmail.com
  8. Valg

Sakspapirer legges ut fortløpende på Spesialgruppas hjemmeside.

Elverum, 11.02.2020

Beate Høiby, leder for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for Fjernlån og Referanse