Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for Fjernlån og referanse torsdag 19. mars 2020 kl. 17.15. Møtet finner sted på Scandic Maritim Hotel i Haugesund, møterom Stjernarøy.

FORELØPIG DAGSORDEN:

  1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Styrets beretning mars 2018 – februar 2020.
  4. Revidert regnskap for mars 2018 – februar 2020.
  5. Budsjett for perioden 2020-2022.
  6. Forslag til virkeplan for perioden 2020 – 2022.
  7. Innkomne saker. Frist for innsending er torsdag 12. mars 2020. Send til kontaktnbffjernlan@gmail.com
  8. Valg

Sakspapirer legges ut fortløpende på Spesialgruppas hjemmeside.

Elverum, 11.02.2020

Beate Høiby, leder for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for Fjernlån og Referanse