Innkalling til årsmøte for NBF Fjernlån og Referanse

 

Torsdag 15. mars 2018 kl. 17.30-18.30 på Scandic Park Hotel, Sandefjord
Møterom: Rosshavet

DAGSORDEN:
1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets beretning mars 2016 – februar 2018
5. Revidert regnskap for 2016 og 2017
6. Budsjett for perioden 2018-2020
7. Forslag til virkeplan for perioden 2018 – 2020
8. Innkomne saker
(frist for innsending 12.03. 2018 til (g.k.bjerkenes@ub.uio.no)
9. Valg
10. Eventuelt

Oslo, 7. mars 2018
Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes
leder, NBF Fjernlån og Referanse.
Sakspapirer legges ut fortløpende på spesialgruppas nettside.