Rapport fra 12th Nordic ILL 2016

NBF Fjernlån og referanse mottok én søknad om støtte til å delta på 12th Nordic ILL – NORDILL – i København 2016. Vi støttet biblioteksjefen ved Mandal bibliotek, Leon Bang-Hetlevik, med 5000,-. Her kan du lese hans rapport fra NORDILL:

Interlending and Document Supply. Oh My! Connecting Users to What They Want.
12 th Nordic Resource Sharing Reference and Collection Management Conference
DGI Byen, Copenhagen
12.-14. October 2016

En stor takk til NBF Fjernlån & Referanse som ga meg stipend så jeg kunne reise på NORDILL i København. Jeg søkte stipendet av to grunner: for å lære om fjernlån på tvers av landegrenser, og å undersøke mulighetene for å ha internasjonalt fjernlån i et virtuelt bibliotek.

Før jeg sier noe om innholdet på konferansen, må jeg understreke at jeg jobber i et lite folkebibliotek, og innholdet på konferansen bar sterkt preg av å være for ansatte i fag- og forskningsbibliotek. Mye av det som ble sagt var kloke ord, men hadde liten praktisk relevans for meg. Jeg håper likevel jeg skal klare å formidle i hvert fall noe av innholdet til dere dette er relevant for.

Konferansen begynte med registrering på onsdag 12. oktober, og første punkt i programmet var besøk på enten Københavns hovedbibliotek eller KADK biblioteket (Arkitektskolen). Jeg valgte KADK biblioteket og fikk en fin, men noe kort omvisning på biblioteket.

Neste punkt var et foredrag om boktyveriene i Det Kongelige Bibliotek på 70-tallet. Dette var et fint foredrag av en engasjert leder for Det Kongelige Bibliotek.

Det var ikke lagt opp til noe felles middag eller annet denne dagen, ut over disse to programpostene. Det ga meg mye tid til å vandre rundt i det nydelige høstværet i kongens by.

Torsdagen startet med et foredrag av Ari Muhonen og Jarmo Saarti fra Universitetet i Øst-Finland.

Hovedpoenget deres var at der er et paradigmeskifte i måten forskingsdokumenter deles på. Kun 17% av professorene i en undersøkelse de hadde gjort brukte ILL. Langt flere deler egne dokumenter direkte, enten via epost på forespørsel eller via dedikerte nettsteder.

Det ble stilt spørsmål til om vi skal fortsette med ILL, og om det skal fortsette å være gratis. Og hvorfor skal vi fortsette hvis forskere bare bruker Google Scholar?

Konkluderer med at vi bør fortsette med ILL, og at vi må konkretisere bibliotekets rolle og fortsette å gjøre det vi er gode til.

Neste innslag var Katie Birch med oppdatering fra OCLC

Vi fikk informasjon om WorldShare. ILLIAD community flytter over på WorldShare plattformen.

Deretter fikk vi høre om Subito av Claudia Lange. Subito har fått ny hjemmeside, og de tilbyr lettere levering av e-journaler hvis avtale er på plass.

Det neste på programmet var ALVIN, presentert av Anna Clareborn og Karin Nystrom. ALVIN er et samarbeidsprosjekt mellom universitetsbibliotekene i Uppsala, Lund og Göteborg, og skal være en digital plattform for å ta vare på og formidle kulturarv. ALVINs kildekode er åpen, og til neste år blir APIen også åpen. Meneingen er at man skal kunne bruke dette til å bygge sin egen læringsplatform eller delingskatalog.

Hele poenget med at bibliotek driver med digitalisering er at materialet skal bli brukt. Hvis ikke bibliotekene skaper plasser å gjøre materialet tilgjengelig vil selskap som Google komme først, og vi må betale for det vi kunne gjort gratis.

Etter ALVIN-presentasjonen var det Lars Leon for Kansas University sin tur. Han presenterte en brukerundersøkelse de har gjennomført i Kansas blant studenter og forskere. De ville vite om brukerne var fornøyde med tjenestene de fikk, og svaret de fikk tilbake var kjent for mange: Få visste hvilke tjenester de hadde.

Det viste seg likevel at mange var fornøyde med ILL.

For å gjøre tjenestene sine bedre kjent la alle ansatte i biblioteket inn lenke til oversikt over tjenester med i epostene de sendte ut.


Foto: Leon Bang-Hetlevik

Deretter tok Kira Stine Hansen podiet og fortalte om hvordan de har videreutviklet biblioteket ved Københavns Universitet med fokus på brukerne.

Så var det enda en danske som kom til orde. Henrik Haagensen fortalte om utviklingen av er nytt ILL system ved Statsbiblioteket som er tett integrert med OCLC WorldShare.

I Danmark har de et ILL som fungerer bra, hvor brukerne selv står for bestillingen (www.bibliotek.dk). Men dette var ikke godt nok for det danske nasjonalbiblioteket, så de har laget et eget system som passet dem bedre.

Det danske Verdensbiblioteket ble presentert av Nicola Ravden. Verdensbiblioteket er den nasjonale strømme-tjenesten til folkebibliotek, og det har særlig fokus på innvandrere og flyktninger. Bøker, musikk og filmer strømmes. Bøker på arabisk finnes som oftest ikke digitalt, så da fremforhandler de avtaler som gir dem rett til å digitalisere bøkene.

Verdensbiblioteket fikk nettopp 3 millioner dkk for å gjøre siden nordisk.

Dag tre begynte med Poul Erlandsen som fortalte om ILLs tilstand. Kort oppsummert kan det sies at ILL øker, men det er avgjørende at ansatte som driver med ILL må kjenne til mange ILL-systemer.

Internasjonalt ILL øker også, men det er mange barrierer for å få materialet over landegrenser: Copyright, betaling, frakt, leveringstid, tap av materiale, toll…


Foto: Leon Bang-Hetlevik

Så kom turen til Dr Christoffer Natzen, som snakket om den store jobben som Kungliga Bibliotek i Sverige har gjort med digitalisering. Kan minne om jobben NB har gjort med digitalisering i Norge.

Morten Rosenmeier ga et omfattende innlegg om Copyright og biblioteket.

Kort oppsummert er Copyright enkelt: Man spør eieren om å få bruke et arbeid, og får et ja, nei eller kanskje/hvis du betaler.

Det er i følge Rosenmeier ingen tvil om at total frihet og åpenhet rundt utlån av e-bøker ville skade forlagene og bokbutikkene, og til slutt også bibliotekene og samfunnet.


Foto: Leon Bang-Hetlevik

Kristin Storvig var eneste norske foredragsholder. Hun fortalte om ILL i Norge, og spesielt i Nord-Trøndelag.

Danmark sett fra lyften, var tema når Mette Colding Dahl fra Københavns Universitet holdt ditt foredrag. Her fikk vi høre om hvordan Crowd sourcing har gjort det mulig å legge
metadata til over 500 000 digitale bilder. Arbeidet som er gjort på dugnad tilsvarer 23,8 årsverk.

For at dette skulle fungere har det vært avgjørende at brukervennligheten er svært god, data og materiale må være tiltrekkende for folk, og det må være mulig å få kontakt med dem som driver prosjektet for å få svar på spørsmål.

Nest siste foredragsholder var Sanne H. Christiensen, som snakket om automatisk tilbakelevering av dokumenter ved Danmarks Tekniske Universitet.

Siste foredragsholder var Helle Brink, som tok opp at bibliotekenes tjenester er for dårlig kjent. Det er også flere foredragsholdere som har tatt opp dette. Brunk mener det bør være tema på en annen konferanse.

Takk igjen til NBF Fjenlån & Referanse for stipend og mulighet til å delta på NORDILL 2016.

Leon Bang-Hetlevik
Mandal bibliotek