Rammebudsjett NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Økonomien i spesialgruppen er god med noe egenkapital.

Inntekter
Kontingent 2016 og 2017: 50 000
Rammetilskudd NBF 2016 og 2017: 15 000
Aktivitetstilskudd NBF 2016 og 2017: 20 000
Renter: 300
Til sammen: 85 300

Utgifter
Styremøter: 22 000
Kurs/seminarer: 50 000
Stipender: 10 000
Gebyrer: 300
Diverse (gaver etc.): 3 000
Til sammen: 85 300

Spesialgruppa forutsetter at større konferanser skal være selvbærende eller at det søkes om støtte slik at dette går i balanse.
Eventuelt kan man ta midler fra egenkapitalen.

Pr. 10.02. 2016 hadde spesialgruppa en egenkapital på kr 46 135,12
(Tilskudd og kontingent ikke innbetalt ennå for 2016.)

10.02.2016 Cathrine Undhjem