Alma/ Oria og fjernlån

Spesialgruppa sendte følgende innlegg på biblioteknorgelista i dag 20.10.:

Hei
NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet har hatt kontakt med Bibsys (og andre) flere ganger i år angående overgang til Alma/Oria og overgang fra NILL til NCIP.
På konferansen «Fjernlån 2015» vi arrangerte 2.10. snakket Asbjørn Risan om Alma/Oria og den nye hverdagen fra et fjernlånssynspunkt.

Det er mye informasjon som går mellom biblioteksystemene for at fjernlån og innlån skal fungere – og tallene er store:
Folkebibliotekene hadde et fjernlån på ca. 420 000 og et innlån på ca. 480 000 (begge inkl. fornyelser) i 2014. Fra PP Tone Moseid på «Fjernlån 2015»
Fagsektoren hadde et fjernlån på ca. 870.000 og et innlån på ca. 340.000 (begge inkl. fornyelser), i 2014. http://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/ffbibl/aar/2015-06-04#content
Som ett eksempel på fjernlånstrafikk kan nevnes at HIOA sa (på konferansen, 2.10.) at deres fjernlån til folkebibliotekene var på ca. 10 000 i 2014. For Depotbiblioteket er tallet betydelig større.

Vi har spesielt sett på disse kommentarene fra PP om fjernlån i Alma/Oria:
Bibsys sier følgende om når de forskjellige biblioteksystemene vil støtte NCIP:
Biblioteksystem Når funksjonaliteten skal være på plass
Tidemann 1. desember 2015
Re-index Ca 1. november 2015
Micromarc 7. desember 2015 (første utrulling)
Bibliofil 1. november
KOHA 1. november
BIBSYS (Alma) Tidligst 6. desember 2015

OG:
Det må forventes en periode på et par måneders tid før alt er på plass i alle systemer og dette har funnet sin form og arbeidsflyt.

Når det gjelder bestilling via Oria vil disse pr nå kun være vanlige bestillinger og ikke en fjernlånsbestillinger.
Bestillende bibliotek må dermed selv holde styr på hvilken sluttbruker man har bestilt på vegne av. Det er imidlertid planlagt en endring i Oria (i 2016) om å støtte at bestillinger fra Oria initierer en regulær NCIP-fjernlånsforespørsel.
Når Oria har denne endringen på plass må dette implementeres hos de ulike systemleverandørene.

Vi er i NBFs fjernlånsgruppe er selvsagt ikke fornøyde med dette.
Man burde absolutt hatt systemer som fungerer FØR man ruller ut noe som får store konsekvenser for flere, og fører til betydelig merarbeid.
Vi håper alle systemleverandørene får funksjonaliteten på plass så fort det lar seg gjøre, og oppfordrer bibliotekene til å melde inn tilleggsproblemer som eventuelt oppstår.
Gjerne til oss i spesialgruppa også, ved undertegnede.

Ellers greit å vite:
Bibsys, dvs. biblioteksystemet blir erstattet av Alma. Bibsys Ask, dvs. publikumskatalogen/ søkegrensesnittet er/blir erstattet av Oria.
NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol (http://www.ncip.info/)) erstatter NILL (Norwegian Inter Library Loan) – Protokoller for hvordan maskin-til-maskin skal håndtere fjernlånsbestillinger.

PP og mer info om fjernlån og Oria ligger som nevnt fra Bibsys (på biblioteknorgelista) her: http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/bibsys-biblioteksystem/fjernlan/

Andre presentasjoner fra konferansen «Fjernlån 2015», 2.10. ligger her: http://referanse.norskbibliotekforening.no/

For NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet
Vennlig hilsen
Cathrine Undhjem