Utlysning av stipend i forbindelse med The 14th ILDS Conference i Istanbul

Personlige medlemmer av Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet og Norsk bibliotekforening kan søke om stipend for å delta på:

The 14th ILDS Conference – Resource Sharing at the Crossroads,
1.-3. Oktober 2015 i Istanbul. Se: http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/

Spesialgruppa lyser ut 1 stipend à kr 5000,-.
Retningslinjer for stipend fra spesialgruppa er følgende:
• Personlige medlemmer i NBF kan søke om stipend.
• Det kan søkes om stipend på e-post til leder.
• Stipendsøknaden må inneholde beskrivelse av formål og budsjett. Det skal oppgis om det søkes støtte fra andre. Støtte gis ikke etterskuddsvis.
• Søker skal innen 6 uker etter konferansen dokumentere bruken av midlene. I tillegg skal søker levere en enkel rapport, en kronikk som vil bli publisert på spesialgruppas hjemmeside, et innslag på et medlemsmøte eller annet som bidrar til erfaringsdeling.
• Styret i NBFs spesialgruppe for referanse og fjernlån behandler innkomne søknader og offentliggjør tildelingene innen 30.07.

For å søke: send en e-post til cathrine.undhjem@afk.no
Vi oppfordrer våre personlige medlemmer til å søke!
Søknadsfristen er 29. juli 2015.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Cathrine Undhjem
NBFs spesialgruppe for referanse og fjernlånsvirksomhet

Telefon jobb: 64840865
Mobil: 98086650