Ønsker innspill til Fjernlån 2015!

Hei alle,

I forbindelse med dagskonferansen Fjernlån 2015 (2. oktober) vil NBF’s spesialgruppe for referanse og fjernlån gjerne ha innspill om disse to temaene:

– Samlingsutvikling: Samarbeid i fylker, regioner, på tvers av bibliotektyper.
Hvordan kan bibliotekene utnytte samlingsressursene best mulig for eksempel innenfor eget transportområde/ region?

– Folkebibliotekene og universitets- og høgskolestudentene: Hvordan samarbeider vi om disse? Hvordan kan vi gi studenter best mulig og lik service i folkebibliotekene?
Hospitering, opplæring av ansatte osv.?

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som jobber med dette, eller tips om pågående eller avsluttede prosjekter.

Svar til
Cathrine Undhjem Cathrine.Undhjem@afk.no
Ellen Hermanrud Ellen.Hermanrud@hit.no

Vennlig hilsen
NBF’s spesialgruppe for referanse og fjernlån