Invitasjon til dagskonferanse 2. oktober: Fjernlån 2015

Til alle dere som ikke har anledning til å reise på fjernlånskonferanse til Istanbul. Her kommer en flott erstatning!
Ta turen til Oslo:
Invitasjon til dagskonferanse
2.10.: Fjernlån 2015

Dagskonferanse fredag 2. oktober 2015 på Thon Hotell Opera i Oslo.
Sett av datoen nå!

Arrangør: NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Fjernlån er et tema bibliotekene stadig diskuterer.
Flere husker sikkert fjernlånskonferansen 2012 i Lillestrøm.

Spesialgruppa for referanse og fjernlån er igjen klare for en konferanse med fjernlån som tema.
Vi arbeider med programmet, og invitasjon sendes ut i begynnelsen av august.

For Spesialgruppa
Vennlig hilsen
Cathrine Undhjem