Styremøte onsdag 04.02. Dagsorden

NBFs spesialgruppe for fjernlån- og referansevirksomhet

Møte onsdag 4. februar 2015, kl. 10.00-15.00 i Oslo 

Dagsorden

 1. Mønstervedtekter for lokalavdelinger og spesialgrupper i NBF (vedtatt 10.6.14). Tilpasninger til vår gruppe? Vedtektene ligger vedlagt.
 2. Eget organisasjonsnummer for fjernlånsgruppa – anbefalt av NBF Cathrine legger fram saken.
 3. Spesialgruppas økonomi – status
 4. Evaluering fra 11th Nordic ILL.
 5. Utkast til rapport til NB fra 11th Nordic ILL Conference sendes dere før møtet. Endringer?
 6. Regnskap fra 11th Nordic ILL. Behandles.
 7. Spesialgruppas virkeplan/ handlingsplan for 2015. Hva gjør vi, fokuserer på i 2015? Websiden vår på NBFs sider – hva bør vi egentlig få ut der?
 8. Aktivitetsstøtte fra NBF, søknadsfrist 28.2. Hva kan/ bør vi søke støtte til?
 9. Undersøkelse blant Fagbibliotekene – lage spørreundersøkelse a la folkebibliotekene?
 10. Informasjon fra testing av Biblioteksøk. Hvor langt er NB og testfylkene kommet? Cathrine informerer.
 11. Fjernlånsmøte i Stockholm 24.4. – Cathrine deltar
 12. Mulig ledig plass i IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section, bør Norge komme med en kandidat? Helen informerer om hva det innebærer å ha en plass i komiteen.
 13. The 14th IFLA ILDS Conference i Istanbul 1.-3- October http://www.ifla.org/node/8899 Skal noen fra gruppa delta? Utlyse reisestipend?
 14. IFLA Congress Cape town, 15.-21. August, http://conference.ifla.org/ifla81 Se Call for papers fra Seksjonen for Referanse- og informasjonsspørsmål vedlagt. Frist 6.2. Se vedlagt tilbud fra Danmark om reise. Skal noen fra gruppa delta? Utlyse reisestipend?
 15. Annet (venter på tilbakemeldinger på noen spørsmål sendt til andre, så avventer før det går inn på dagsorden)