15.5.2020

Regnskap 2018-20

Regnskap  NBF fjernlån og referanse Regnskap 2018 og 2019 2019 2018 Resultatregnskap Inntekter Kontingent 26100,00 16900,00 Tilskudd NBF grunn 7140,00 7140,00 Tilskudd NBF aktivitet Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter 33240,00 24040,00 Utgifter Lønn/honorar Utgifter styremøter 15741,00 8053,00 Utgifter årsmøte 1897,00 946,55 Møte andre reiser (org.møte m.m.) 500,00 Konferanse/seminar/paneldebatt Medlemsarrangement Reiser annet 234,00 8744,17 Stipend/støtte … Fortsett å lese Regnskap 2018-20

18.2.2020

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for perioden 2020-2022 Bente Storvestre (Universitetsbiblioteket i Tromsø). Ellen Berg Larsen (Tromsø bibliotek). Eva Gjuvsland (Bergen Offentlige Bibliotek). Helén Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket). Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek). Hege Solli (vara) (Lyngdal bibliotek). Kirsten Fausa Storvik (vara) (Universitetsbiblioteket i Bergen).

18.2.2020

Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Virkeplan for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån. Følge utviklingen og arbeide for alle borgeres tilgang til dokumenter uavhengig av publiseringsform. Følge med på, og delta i, arbeidet som gjøres i ulike nasjonale bibliotekløsninger (eksempelvis Biblioteksøk og Oria) særlig … Fortsett å lese Virkeplan for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

18.2.2020

Rammebudsjett for NBF Fjernlån og referanse 2020-2022

Rammebudsjett for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse 2020-2022 Inntekter Kr Kontingent 50 000 Grunntilskudd NBF 15 000 Aktivitetstilskudd 14 000 Renter 50 Sum 79 050   Utgifter Styremøter 40 000 Kurs / seminarer 27 000 Stipender 10 000 Gebyrer 1 000 Diverse 1 050 Sum 79 050

18.2.2020

Beretning til årsmøtet 2018-2020

Beretning til årsmøtet for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse Styrets sammensetning: Beate Høiby, bibliotekar ved Elverum bibliotek, leder. Kirsten Fausa Storvik, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, sekretær. Tanmayo Olsen, bibliotekar ved Troms fylkesbibliotek, webansvarlig. Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Depotbiblioteket, styremedlem mars – juni 2018 – kasserer resten av perioden. Siv Holt, avdelingsleder ved … Fortsett å lese Beretning til årsmøtet 2018-2020

Gå til nyhetsarkiv >

Våre arrangementerSe alle våre arrangementer >

Fjernlån 2015 – dagskonferanse 2.10. i Oslo

02.10.2015 - 02.10.2015

Invitasjon til dagskonferanse 2. oktober 2015: Fjernlån 2015 Fjernlån er et tema bibliotekene stadig diskuterer. Flere husker sikkert fjernlånskonferansen i 2012 i Lillestrøm. Og noen av dere deltok på 11th Nordic ILL i fjor i Oslo. Spesialgruppa for referanse og fjernlån er klare for en ny konferanse med fjernlån som tema. Dagskonferanse fredag 2. oktober … Fortsett å lese Fjernlån 2015 – dagskonferanse 2.10. i Oslo

Årsmøte 10. mars 2016 i Tromsø

10.03.2016

Innkalling til årsmøte Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 5. Revidert regnskap for 2014 og 2015 6. Budsjett for perioden 2016-2018 7. Forslag til virkeplan for perioden 2016 – … Fortsett å lese Årsmøte 10. mars 2016 i Tromsø

We know what we are, but know not what we may be

10.03.2016

I 2015 ble Bibsys erstattet av Alma, og Bibsys Ask med Oria. Håndteringen av fjernlånsbestillinger ble forandret. Vi vil snakke om forventningene, løsningene og utfordringene. Vi ønsker flyt i fjernlånsmeldinger mellom biblioteksystemene. Nasjonalbiblioteket, et folkebibliotek og et høgskolebibliotek deler sine erfaringer. Digitalt fjernlån er et problemområde vi ikke blir ferdige med i bibliotekene. Ser fremtiden … Fortsett å lese We know what we are, but know not what we may be

Se hva som skjer sentralt >