Styret 2016-2018

Liste over sittende styremedlemmer og kontaktinformasjon

Leder Glenn Karlsen Bjerkenes
Universitetsbiblioteket i Oslo, HUMSAM
Epost: g.k.bjerkenes@ub.uio.no
Tlf: 908 78 846

Sekretær Anita Bunes
Nord-Odal bibliotek
Epost: abunes@nord-odal.kommune.no
Tlf: 996 26 337

Webansvarlig Tanmayo Olsen
Troms fylkesbibliotek
Epost: tanmayo.olsen@tromsfylke.no
Tlf: 975 40 446

Styremedlem Helén Sakrihei
Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket
E-post: helen.sakrihei@nb.no
Tlf: 954 36 760

Styremedlem Solveig Wikstrøm
CRISTin
Epost: solveig.wikstrom@cristin.no
Tlf: 971 69 843

Kasserer Paulo Bairos
Sørum bibliotek
Epost: paulo.bairos@sorum.kommune.no
Tlf: 922 56 763