Kontakt

Har du saker som vi i NBF Fjernlån og referanse bør ta opp?
Ta kontakt med leder Glenn Karlsen Bjerkenes
Epost: g.k.bjerkenes@ub.uio.no
Tlf: 908 78 846